Yatırımcı İlişkileri

ŞOK MARKETLER 2021 YILINDA, PAY SAHİPLERİNİ VE YATIRIMCILARINI BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA DÜZENLENEN 15 KONFERANSA İŞTİRAK ETMİŞTİR.

Yatırımcı İlişkileri Faaliyetleri

Önceliği, yatırımcılar ile uzun soluklu ilişkiler kurmak ve doğru ve güncel bilgi akışını sağlamak olan ŞOK Marketler, 2021 yılında, üst düzey yöneticilerin de katılımıyla, 200 yerli-yabancı, kurumsal-bireysel, mevcut-potansiyel yatırımcı ve analist ile toplantılar gerçekleştirmiştir. Yapılan toplantılarda Şirket’in faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içindeki diğer gelişmeler hakkında yatırımcılara bilgi verilmiştir.

Paydaşlarına kurumsal internet sitesi, yatırımcı sunumları ve diğer yatırımcı ilişkileri uygulamaları ile düzenli ve güncel bilgi akışı sağlayan ŞOK Marketler, her çeyrek döneme ilişkin finansal sonuç açıklamasının hemen akabinde internet üzerinden canlı yayımlanan web yayın toplantıları düzenlemektedir.

Pay sahiplerini ve yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında düzenlenen konferanslara ve diğer toplantılara katılım sağlayan ŞOK Marketler, bu kapsamda 2021 yılında toplam 15 konferansa iştirak etmiştir.

Şirketin kurumsal internet sitesi (www.sokmarket.com.tr), Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanmıştır.

Türkçe yatırımcı ilişkileri internet sayfası: https://sokmarketyatirimciiliskileri.com/tr/

İngilizce yatırımcı ilişkileri internet sayfası: https://sokmarketyatirimciiliskileri.com/en/

Şirketin özel durum açıklamalarına Kamuyu Aydınlatma Platformu ya da şirketin yatırımcı ilişkileri internet sitesinden erişim sağlanabilmektedir.

Şirket sunumlarının birer kopyası da yine yatırımcı ilişkileri sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak bulunmaktadır. Ayrıca 3 ayda bir hazırlanan finansal sonuçlar ile İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanan faaliyet raporlarına da internet sitesinde yer verilmektedir.

Hisse Performansı

Hisse Performansı

ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. 18 Mayıs 2018 tarihinde halka arz edilmiştir. SOKM hisseleri 2021 yılında %1,8 oranında değer kazanmıştır. 31 Aralık 2021 itibarıyla Şirketin toplam piyasa değeri 7,8 milyar TL’dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 611.928.571 TL olup, her biri 1 TL itibarıyla değerde ve tamamı nama yazılıdır. Şirket payları, 144.000.000 adedi Odak Paylar ve 467.928.571 adedi ana paylardan oluşan iki gruba bölünmüştür. Şirket paylarının tamamı ödenmiş paylardan oluşmaktadır.

Şirket’in halka açık bölümdeki yabancı yatırımcı payı, 2021 yıl sonunda %66,2 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde BIST yabancı yatırımcı payı ise %40,6’dır.

CFO

Ziya Kayacan

yatirimciiliskileri@sokmarket.com.tr

0850 221 1100

Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Nihan Sena Altıntaş*

yatirimciiliskileri@sokmarket.com.tr

0850 221 6755

* Çağrı Demirel’in görevinden ayrılması sebebiyle 24 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Nihan Sena Altıntaş Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak atanmıştır.