Ücretlendirme Politikası

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri ilgili komitenin görüşleri de dikkate alınarak, aylık brüt olarak belirlenerek, Genel Kurul Onayı’na sunulmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirket’in performansına dayalı ödeme planları kullanılamamaktadır. Üst düzey yönetici ücretleri, sabit (baz) ve performansa dayalı olmak üzere 2 (iki) temel bileşenden oluşmaktadır.

Sabit ücret olarak; yılda toplam 16 (on altı) baz ücret sistemi mevcut olup, sabit ücrete ek olarak bazı yan haklar verilebilmektedir. Sabit ücretin belirlenmesinde makroekonomik veriler, piyasadaki ücret gelişmeleri, Şirket’in uzun vadeli hedefleri ve kişilerin kıdemleri ile pozisyonları dikkate alınmaktadır. Sabit ücretin yanı sıra üst düzey yöneticilere, Şirket ve bireysel performans sonuçlarına bağlı olarak yılda bir kez olmak üzere, yıllık brüt ücretlerine belli çarpanlar uygulanarak değişken ücret (başarı primi) ödemesi ile yan hak ödemeleri yapılabilmektedir. Şirket’te uygulanan değişken ücret yönetiminin amacı, üst düzey yöneticilerinin bütçe hedeflerini gerçekleştirmelerini ve hedeflerinin üzerinde iş sonuçları elde etmelerini desteklemek için, başarıyı ödüllendirerek çalışanları üstün performans göstermeye teşvik etmek ve Şirket’te hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.