Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler

2021 YILINDA SATIŞLARINI %33,1 ORANINDA ARTIRARAK 28,4 MİLYAR TL’YE ULAŞTIRAN ŞOK MARKETLER, DÖNEM NET KÂRINI DA %17,3 ORANINDA ARTIRARAK 319 MİLYON TL’YE YÜKSELTMİŞTİR.

Finansal Tablo Özeti (Milyon TL)

Özet Konsolide Gelir Tablosu
(Milyon TL)
2019 2019 TFRS
16 dâhil*
2020 2020 TFRS
16 dâhil*
2021 2021 TRFS
16 dahil*
Net Satış 16.052 16.052 21.354 21.354 28.412 28.412
Brüt Kâr 3.740 3.740 5.036 5.036 6.644 6.644
FAVÖK 810 1.470 1.296 2.099 1.628 2.622
Dönem Net Kârı/(Zararı) -181 -298 388 272 445 319
             
Özet Konsolide Bilanço
(Milyon TL)
2019 2019 TFRS
16 dâhil*
2020 2020 TFRS
16 dâhil*
2021 2021 TFRS
16 dâhil*
Nakit ve Nakit Benzerleri 431 431 1.149 1.149 1.344 1.344
Toplam Dönen Varlıklar 1.863 1.860 3.379 3.377 4.374 4.370
Maddi Duran Varlıklar 1.101 1.101 1.353 1.353 1.829 1.829
Toplam Duran Varlıklar 1.995 3.847 2.212 4.385 2.710 5.365
Toplam Varlıklar 3.858 5.708 5.591 7.762 7.085 9.735
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.689 4.290 5.001 5.746 6.107 7.066
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 79 1.444 103 1.762 122 2.173
Toplam Özkaynaklar 90 -27 487 254 855 496

* TFRS 16-Kira Standardı ilk defa 2019 yılında uygulamaya alınmıştır.

Mağaza Sayısı

Mağaza Sayısı

Net Satış (Milyon TL)

ŞOK Marketler, iş hacmini istikrarlı bir biçimde artırarak 2021 yılında 28 milyar TL’lik net satış rakamına ulaşmıştır.

Net Satış

FAVÖK (Milyon TL)

ŞOK Marketler, 2021 faaliyet döneminde de sürdürülebilir kârlılığını sayesinde FAVÖK’ünü bir önceki yıla kıyasla %24,9 artırarak 2,6 milyar TL’ye yükseltmiştir.

FAVÖK

* TFRS 16-Kira Standardı ilk defa 2019 yılında uygulamaya alınmıştır.

Net Kâr (Milyon TL)

ŞOK Marketler, net kârını istikrarlı bir biçimde artırmaya devam ederek bir önceki yıla kıyasla %17,3 artışla 319 milyon TL’ye yükseltmiştir.

Net Kâr

Toplam Varlıklar (Milyon TL)

ŞOK Marketler, toplam varlıklarını istikrarlı bir biçimde artırmaya devam ederek bir önceki yıla kıyasla %25,4 artışla 9,7 milyar TL’ye yükseltmiştir.

Toplam Varlıklar