Bilanço Sonrası Hususlara İlişkin Açıklamalar

01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablo dipnotlarında Not 31- Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar notunda verilmektedir.