Yatırımcı İlişkileri

 

PAY SAHİPLERİNİ VE YATIRIMCILARI BİLGİLENDİRMEYE YÖNELİK YAPILAN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KONFERANSLARA VE DİĞER TOPLANTILARA KATILIM SAĞLAYAN ŞOK MARKETLER, BU KAPSAMDA 2020 YILINDA TOPLAM 18 KONFERANSA İŞTİRAK ETMİŞTİR.

 

18 Mayıs 2018

Halka Açılma Tarihi

7,7 milyar TL

Piyasa Değeri

SOKM.IS

Borsa Kodu

BIST HİZMETLER / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST 100 / BIST TÜM / BIST TİCARET / BIST 100-30 / BIST 50 / BIST YILDIZ

Şirket’in Dâhil Olduğu Endeksler


Yatırımcı İlişkileri Faaliyetleri

Önceliği, yatırımcılar ile uzun soluklu ilişkiler kurmak, doğru ve güncel bilgi akışını sağlamak olan ŞOK Marketler 2020 yılında yurt içinde ve yurt dışında üst düzey yöneticilerin de katılımıyla 389 yerli-yabancı, kurumsal-bireysel, mevcut- potansiyel yatırımcı ve analist ile toplantılar gerçekleştirmiştir. Yapılan toplantılarda Şirket’in faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içindeki diğer gelişmeler hakkında yatırımcılara bilgi verilmiştir.

Paydaşlarına; internet sitesi, yatırımcı sunumları ve diğer yatırımcı ilişkileri uygulamaları ile düzenli ve güncel bilgi akışı sağlayan ŞOK Marketler, her çeyrek döneme ilişkin finansal sonuç açıklamasının hemen akabinde internet üzerinden canlı yayımlanan web yayın toplantıları düzenlemektedir.

Pay sahiplerini ve yatırımcıları bilgilendirmeye yönelik yapılan yurt içi ve yurt dışı konferanslara ve diğer toplantılara katılım sağlayan ŞOK Marketler, bu kapsamda 2020 yılında toplam 18 konferansa iştirak etmiştir.

Şirket internet sitesi (www.sokmarket.com.tr), Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanmıştır.

Türkçe yatırımcı ilişkileri internet sayfası: https://sokmarketyatirimciiliskileri.com/tr/

İngilizce yatırımcı ilişkileri internet sayfası: https://sokmarketyatirimciiliskileri.com/en/

Şirket’in Özel Durum Açıklamalarına Kamuyu Aydınlatma Platformu ya da Şirket’in yatırımcı ilişkileri internet sitesinden erişim sağlanabilmektedir.

Şirket sunumlarının birer kopyası da yine yatırımcı ilişkileri sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca, üç ayda bir hazırlanan finansal sonuçlar ile İngilizce ve Türkçe dillerinde yayınlanan faaliyet raporlarına da internet sitesinde yer verilmektedir.

Hisse Performansı

ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. 18 Mayıs 2018 tarihinde halka arz edilmiştir. SOKM hisselerinin 2020 yılı başından bu yana %17,3 oranında değer kazanmıştır. 31 Aralık 2020 itibarıyla Şirket’in toplam değeri 7,7 milyar TL’dir.

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 611.928.571 TL olup, her biri 1 TL itibari değerde ve tamamı nama yazılıdır. Şirket payları, 144.000.000 adedi Odak Paylar ve 467.928.571 adedi Ana Paylardan oluşan iki gruba bölünmüştür. Şirket paylarının tamamı ödenmiş paylardan oluşmaktadır.

Şirket’in halka açık bölümdeki yabancı yatırımcı payı, 2020 yıl sonunda %72,5 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde BIST yabancı yatırımcı payı ise %48,84’tür.

CFO
Ziya Kayacan
yatirimciiliskileri@sokmarket.com.tr
0850 221 1100

Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Çağrı Demirel
yatirimciiliskileri@sokmarket.com.tr
0850 221 6755