Türkiye’de Gıda Perakende Pazarı ve ŞOK Marketler’in Pazardaki Konumu

 

ORGANİZE PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN İTİCİ GÜCÜ HALİNE GELEN İNDİRİM MARKETLERİNDEKİ GELİŞİMİN ETKİSİYLE; ORGANİZE PERAKENDE SON 10 YILDA, %100’ÜN ÜZERİNDE PERFORMANS GÖSTERMİŞTİR.

 

%26,8

2020 Yılı Organize Perakende Büyümesi

%32

İndirim Marketleri Büyümesi*

%33

ŞOK Marketler 2020 Yılı Ciro Büyümesi


Hızlı ve kökten bir değişim sürecinde olan Türkiye perakende sektörü, hane halkı harcaması bakımından Avrupa’nın en büyük pazarlarından biri olarak konumlanmaktadır. Dijital dönüşüme uyum sağlama amacıyla hayata geçirilen atılımlar doğrultusunda şekillenmeye ve büyümeye devam eden sektörde; geleneksel kanalın yerini, “Organize Perakende” adı verilen süpermarketler, hipermarketler ve indirim marketleri almış ve bu kanal kısa sürede yaygınlaşmıştır.

Yeni açılan mağazalarıyla, organize perakende sektörünün itici gücü haline gelen indirim marketlerindeki gelişimin etkisiyle; son 10 yılda organize perakende, %100’ün üzerinde performans göstermektedir. Fiyat ve yakınlık, indirim marketlerinin büyümesinde en büyük etkenler olarak ön plana çıkmaktadır. Geleneksel kanalın temsilcileri olan bakkal, kuruyemiş, büfe gibi formatların mağaza sayıları her geçen yıl düşüş göstermektedir.

2020 yılı market ciro büyümelerine göre yapılan değerlendirmede indirim marketlerinin lider olduğu görülmektedir. Mağaza sayısına göre, indirim marketlerinin etkisiyle, organize perakende sektörü 2020 yıl sonu itibarıyla %26,8 büyüme gerçekleştirmiştir. Son yıllarda gerçekleşen güçlü büyüme ile indirim marketleri, pazarda mağaza sayısı olarak lider konuma gelmiştir. Yıllar bazında 400 m2 altında yer alan marketlerden ve geleneksel kanaldan pay aldığı görülen indirim marketleri, pazar büyümesine en büyük katkıyı sağlayan format olarak ön plana çıkmaktadır.

Türkiye gıda perakende sektörünün en hızlı büyüyen market zincirlerinden biri olan ŞOK Marketler ise; 2020 yıl sonu itibarıyla %33 büyüme gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde indirim marketlerinin %32*, süpermarketlerin ise %21,8* oranında büyüme gerçekleştirdiği görülmektedir.

* NIELSEN RETAIL PANEL