Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler

 

2020 YILINDA BAŞARILI FİNANSAL VE OPERASYONEL PERFORMANSINI SÜRDÜREN ŞOK MARKETLER, NET SATIŞLARINI %33 ARTIŞLA 21,4 MİLYAR TL’YE YÜKSELTMİŞTİR.

 
Finansal Tablo Özeti (Milyon TL)
Özet Konsolide Gelir Tablosu
(Milyon TL)
2019 2019 TFRS
16 dâhil*
2020 2020 TFRS
16 dâhil*
Net Satış 16.052 16.052 21.354 21.354
Brüt Kâr 3.740 3.740 5.036 5.036
FAVÖK 810 1470 1.296 2.099
Dönem Net Kârı/(Zararı) -181 -298 388 272
Özet Konsolide Bilanço
(Milyon TL)
2019 2019 TFRS
16 dâhil*
2020 2020 TFRS
16 dâhil*
Nakit ve Nakit Benzerler 431 431 1.149 1.149
Toplam Dönen Varlıklar 1.863 1.860 3.379 3.377
Maddi Duran Varlıklar 1.101 1.101 1.353 1.353
Toplam Duran Varlıklar 1.995 3.847 2.212 4.385
Toplam Varlıklar 3.858 5.708 5.591 7.762
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.689 4.290 5.001 5.746
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 79 1.444 103 1.762
Toplam Özkaynaklar 90 -27 487 254

* TFRS 16-Kira Standardı ilk defa 2019 yılında uygulamaya alınmıştır.

Mağaza Sayısı

Mağaza Sayısı

Net Satış (Milyon TL)

ŞOK Marketler, iş hacmini istikrarlı bir biçimde artırarak 2020 yılında 21,4 milyar TL’lik net satış rakamına ulaşmıştır.

Net Satış

FAVÖK (Milyon TL)

ŞOK Marketler, 2020 faaliyet döneminde de sürdürülebilir kârlılığını sayesinde FAVÖK’ünü bir önceki yıla kıyasla %43 artırarak 2,1 milyar TL’ye yükseltmiştir.

FAVÖK

* TFRS 16-Kira Standardı ilk defa 2019 yılında uygulamaya alınmıştır.

Net Kâr (Milyon TL)

ŞOK Marketler, net kârını istikrarlı bir biçimde artırmaya devam ederek bir önceki yıla kıyasla %191 artışla 272 milyon TL’ye yükseltmiştir.

Net Kâr

Toplam Varlıklar (Milyon TL)

ŞOK Marketler, toplam varlıklarını istikrarlı bir biçimde artırmaya devam ederek bir önceki yıla kıyasla %36 artışla 7,8 milyar TL’ye yükseltmiştir.

Toplam Varlıklar