ŞOK Marketler Sürdürülebilirlik Kurulu, 2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ortaklığıyla gerçekleştirilen Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Eğitim Programı’nda yer almıştır.

ŞOK Marketler; sürdürülebilirlik kültürünü benimseyerek rekabet ve marka değerini artırmasına yönelik çalışmaları doğrultusunda; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında ürettiği değeri artırmak için yapacağı stratejik yatırımlara yön vermek üzere Şirket bünyesinde Sürdürülebilirlik Kurulu’nu oluşturmuştur.

Sürdürülebilirlik Kurulu, sürdürülebilirlik stratejisini, hedeflerini, yol haritalarını ve politikalarını oluşturmak; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konusunda riskleri haritalamak ve pro-aktif olarak yönetmek; sürdürülebilirlikle ilgili performans ölçütleri belirlemek, çalışanları bu alanda bilgilendirmek ve politikaların içselleştirilmesi için çalışmalar yapmak; paydaşlarla etkin iletişim kurmak gibi sorumluluklara sahiptir. Kurul, yılda en az iki kez toplanarak çalışmalarını planlamaktadır.

Sürdürülebilirlik Kurulu’nda CEO, CFO, Yatırımcı İlişkileri, Satış ve Operasyon, Ticaret, İnsan Kaynakları, Pazarlama, Kalite, İnşaat, Yatırım ve Teknik Satın alma gibi Şirket’in önemli bölümlerinden yöneticiler yer almaktadır. Çalışma Grubu ise Kalite, CEO ofis ve Kayıp Önleme birimlerinden yönetici ve çalışanlardan oluşmaktadır.

2019 yılında Sürdürülebilirlik Kurulu ve Çalışma Grubu üyelerinden bazıları, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ortaklığıyla gerçekleştirilen Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Eğitim Programı’na katılmışlardır. Eğitim kapsamında katılımcılar, Sürdürülebilirliğin Temelleri, Sürdürülebilirlik Stratejisi, Sürdürülebilirlik Liderliği, Sürdürülebilir Tarım ve Gıda, Kurum İçi Girişimcilik, Gelecek Trendleri, Sürdürülebilir İnovasyon ve Teknoloji gibi farklı konuları içeren 24 saatlik eğitim programını tamamlamıştır.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu’nun sponsoru olduğu Sürdürülebilirlik Girişimi, kurumsal itibar ve risk yönetimi için Şirket’e katkı sağlamaktadır. Girişim, aynı zamanda sektörün küresel gündemini, mega trendlerini, yeni gelişen regülasyon ortamını (Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları* dâhil) ve tüm paydaşlar tarafından ortaya konan ana meselelerin stratejik bir çerçevede söylem ve eylem birliği içerisinde yönetilmesini sağlamaktadır.

*2015 yılında Birleşmiş Milletlere üye 193 devlet, 2030 yılına kadar aşırı yoksulluğu bitirmeyi, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmeyi ve gezegeni korumayı amaçlayan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacını kabul etti. Detaylar için: http://www.kureselhedefler.org