ŞOK Marketler paylarının %37’si Borsa İstanbul’da SOKM kodu ile işlem görmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Faaliyetleri

Yatırımcılar ile uzun soluklu ilişkiler kurmak, doğru ve güncel bilgi akışını sağlamak yatırımcı ilişkilerinin önceliğidir. Bu kapsamda; ŞOK Marketler, 2019 yılında yurt içinde ve yurt dışında üst düzey yöneticilerin de katılımıyla 350’yi aşkın yerli ve yabancı, kurumsal ve bireysel, mevcut ve potansiyel yatırımcı ve analist ile toplantılar gerçekleştirmiş ve Şirket faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içindeki diğer gelişmeler hakkında bilgi vermiştir.

Şirket ayrıca, düzenli olarak her çeyrek döneme ilişkin finansal sonuç açıklamasının hemen akabinde internet üzerinden canlı yayımlanan web yayın toplantıları düzenlemektedir.

Pay sahiplerini ve yatırımcıları bilgilendirmeye yönelik yapılan yurt içi ve yurt dışı konferanslara ve diğer toplantılara katılım sağlayan ŞOK Marketler, bu kapsamda 2019 yılında yurt dışında ve yurt içinde toplam 9 konferansa iştirak etmiş; 6 “roadshow” düzenlemiş ve bir analist toplantısına katılım sağlamıştır.

Şirket internet sitesi (www.sokmarket.com.tr), Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanmıştır.

Türkçe yatırımcı ilişkileri internet sayfası:
https://sokmarketyatirimciiliskileri.com/tr/

İngilizce yatırımcı ilişkileri internet sayfası:
https://sokmarketyatirimciiliskileri.com/en/

Şirket’in yatırımcı ilişkileri internet sitesinde, Şirket tarafından yapılan özel durum açıklamaları ile yurt içi ve yurt dışı bilgilendirme toplantılarında yararlanılan sunumların birer kopyası bulunmaktadır. Ayrıca, üç ayda bir hazırlanan finansal sonuçlar ve ilgili bilgilendirme notları ile İngilizce ve Türkçe dillerinde yayınlanan faaliyet raporlarına da internet sitesinde yer verilmektedir.

ŞOK Marketler paydaşlarına internet sitesi, yatırımcı sunumları ve yatırımcı ilişkileri uygulamaları ile düzenli ve güncel bilgi akışını sağlamaktadır.

Hisse Performansı

Şok Marketler Hisse Performansı

18 Mayıs 2018 tarihinde halka arzı gerçekleştirilen ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. hisseleri halka arz tarihinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar olan dönemde %7,6 oranında değer kazanmıştır. 31 Aralık 2019 itibarıyla Şirket’in toplam değeri 6,6 milyar TL’dir.

Şirket’in Dâhil Olduğu Endeksler:

  • YILDIZ PAZAR- GRUP 2
  • BIST 100
  • BIST TİCARET
  • BIST HİZMETLER
  • BIST YILDIZ
  • BIST 100-30
  • BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
  • BIST HALKA ARZ

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 611.928.571 TL olup, her biri 1 TL itibari değerde tamamı nama yazılı 144.000.000 adedi Odak Paylar ve 467.928.571 adedi Ana Paylar olmak üzere toplam 611.928.571 adet pay, 2 gruba bölünmüş ve tamamı ödenmiştir.

Şirket’in halka açık bölümdeki yabancı yatırımcı payı, 2019 yılı sonunda %95 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde BIST yabancı yatırımcı payı ise %63 olmuştur.

CFO

Ziya Kayacan
yatirimciiliskileri@sokmarket.com.tr
0850 221 1100

Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Çağrı Demirel
yatirimciiliskileri@sokmarket.com.tr
0850 221 6755

18 Mayıs 2018

Halka Açılma Tarihi

SOKM.IS

Borsa Kodu

%95

Halka Açıklık Kısımdaki Yabancı Payı

%63

BIST 100’de Yer Alan Yabancı Yatırımcı Payı

2019 Temel Veriler

6,6 Milyar TL

Piyasa Değeri

10,76 TL

Kapanış Fiyatı

7,43 TL

En Düşük Fiyat

9,89 TL

Ortalama Fiyat

11,58 TL

En Yüksek Fiyat