ŞOK Marketler, rekabetin yoğun olduğu perakende sektöründe hem kurumsal yapısı hem de paydaşları için değer yaratarak rakiplerinden farklılaşmaya ve kurumsal yapısını stratejik anlamda daha ileriye taşıyacak alanları belirlemeye odaklanmaktadır.

ŞOK Marketler, Yıldız Holding liderliğinde geliştirilen “bütüncül bir yönetim anlayışı getiren sürdürülebilirlik, gelecek nesillere vaadimiz” söylemini benimsemektedir. Bu söylem, Şirket’in performansını ürün, toplum ve dünya olmak üzere üç bacaklı bir yaklaşımla geliştirerek, çalışmaların temelini oluşturmaktadır.

Bu kapsamda Şirket’in kurumsal hedefleri;

Ürün - İlham Vermek

Müşteri güvenliğini odağa alarak ürünlerin en yüksek standartlarda, şeffaflıkla ve cazip koşullarda müşterilere ulaştırılmasını sağlamak ve onlara sağlıklı beslenme ve yaşam tarzlarını benimseme konusunda ilham vermek.

Toplum - Birlikte Güçlenmek

Çalışanlar ve toplum için sosyal ve ekonomik kalkınma sağlayacak çalışmalarla, toplumsal eşitliği geliştiren iş modelleriyle toplumla birlikte güçlenmek.

Dünyayı İyileştirmek

Doğal kaynakları koruyarak, enerji verimliliğini ve tasarrufunu ön planda tutarak gelecek nesiller için çevre koşullarını iyileştirmek.

Entegre ve başarılı bir yönetim için belirli stratejik alanlara odaklanmanın önemli olduğuna inanan ŞOK Marketler, rekabetin yoğun olduğu perakende sektöründe hem kurumsal yapısı hem de paydaşları için değer yaratarak rakiplerinden farklılaşmaya ve kurumsal yapısını stratejik anlamda daha ileriye taşıyacak alanları belirlemeye odaklanmaktadır.

Bu kapsamda paydaş analizi yapılmış; uluslararası standartlarda yer alan metotlar esas alınarak saha süreci yürütülmüş; Şirket’in farklı birimlerinden yöneticilerin ve uzmanların katıldığı çalıştaylar ve derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerdeki kararlara Yönetim Kurulu düzeyinde onay alınmış ve sürdürülebilirlik alanındaki öncelikli konular belirlenmiştir.