Özellikle son üç yılda gerçekleşen güçlü büyüme ile indirim marketleri, perakende sektöründe mağaza sayısı olarak lider konuma gelmiştir.

Şok Marketler

Türkiye perakende sektörü, hane halkı harcaması bakımından Avrupa’nın en büyük pazarlarından biridir. Günümüzde perakende sektörü hızlı ve kökten bir şekilde değişmektedir. Tüketiciler daha bilgili hale gelmekte ve ürün çeşitliliği son hızla artmaktadır. Bu dönüşüme ayak uydurma hedefiyle gerçekleştirilen atılımlar doğrultusunda Türk perakende sektörü büyümeye devam etmektedir. Sektörde geçmiş dönemde küçük, bağımsız ve normalde aile işletmesi olan bakkalların da bulunduğu “Geleneksel Kanal”daki satış noktaları baskınken, ilerleyen dönemde Türk gıda perakende sektörü içinde “Organize Perakende” (süpermarketler, hipermarketler ve indirim marketleri) ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır.

Perakende kanallarının 10 yıllık gelişimine bakıldığında, organize perakendenin %100’ün üzerinde performans gösterdiği görülmektedir. Bunun temelinde indirim marketlerinin hızlı gelişimi önemli bir rol oynamaktadır. Son üç yılda açılan nokta sayısıyla indirim marketleri, organize perakendeyi domine eden bir format haline gelmiştir. Buna karşılık geleneksel kanalda bakkal ve kuruyemiş, büfe gibi formatların gerilemesiyle bir küçülme gerçekleşmiştir. İndirim marketlerinin büyümesinin temelinde fiyat ve yakınlık en büyük etkenler olarak ön plana çıkmaktadır. Öte yandan mağaza sayısı olarak bakıldığında geleneksel kanalda geçtiğimiz yıla kıyasla az da olsa bir düşüş gerçekleşmiştir.

2019 yılında mağaza sayısına göre, indirim marketlerinin etkisiyle, organize perakende %18* büyümüştür. Organize perakendede market ciro büyümelerine göre yapılan değerlendirmede indirim marketlerinin liderliği görülmektedir. Yıllar bazında 400 m2 altında yer alan marketlerden ve geleneksel kanaldan pay aldığı görülen indirim marketleri, pazar büyümesine en büyük katkıyı sağlayan formattır. Özellikle son 3 yılda gerçekleşen güçlü büyüme ile indirim marketleri pazarda mağaza sayısı olarak lider konuma gelmiştir.

ŞOK Marketler özelinde gelişimlere bakıldığında ise; 2018-2019 Aralık sonu gelişimi diğer marketlerin üzerinde ve %33 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde indirim marketleri %22*, süpermarketler ise %16* oranında gelişmiştir.

*NIELSEN RETAIL PANEL

%18

2019 Yılı Organize Perakende Büyümesi

%33

ŞOK Marketler 2019 Yılı Ciro Büyümesi