Çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir iş ortamı sunmaya gayret eden ŞOK Marketler, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası için çalışmaktadır.

ŞOK Marketler

ŞOK Marketler, çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir iş ortamı; müşterilerine ise aynı doğrultuda bir alışveriş deneyimi sunabilmek adına İş Sağlığı ve Güvenliği konusuna büyük önem vermektedir. Buna uygun olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği, sürdürülebilirlik alanında Şirket’in ağırlık verdiği konular arasında yer almaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinden sorumlu en üst düzey yönetici olarak İnsan Kaynakları Direktörü, düzenli olarak CEO’ya doğrudan raporlama yapmaktadır. Risk temelli, sistematik bir yaklaşımla yönetimi gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği konularında ilgili yasal mevzuata uyumlu şekilde faaliyet gösterilmektedir. Bu kapsamda ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası için çalışılmaktadır.