Finansal ve operasyonel performasındaki istikrarlı çizgisini sürdüren ŞOK Marketler, 2019 yıl sonu itibarıyla net satışlarını %33 artışla 16,1 milyar TL’ye yükseltmeyi başarmıştır.

Finansal Tablo Özeti (Milyon TL)

Özet Konsolide Gelir Tablosu (Milyon TL) 2018 2019 2019 TFRS 16 dâhil*
Net Satış 12.061 16.052 16.052
Brüt Kâr 2.934 3.740 3.740
FAVÖK 630 810 1.470
Dönem Net Kârı/(Zararı) 67 (181) (298)
Özet Konsolide Bilanço (Milyon TL) 2018 2019 2019 TFRS 16 dâhil*
Nakit ve Nakit Benzerler 354 431 431
Toplam Dönen Varlıklar 1.315 1.863 1.860
Maddi Duran Varlıklar 978 1.101 1.101
Toplam Duran Varlıklar 1.947 1.995 3.847
Toplam Özkaynaklar 263 90 (27)
Toplam Varlıklar 3.262 3.858 5.708

* TFRS 16-Kira Standardı ilk defa 2019 yılında uygulamaya alınmıştır.

 

5,7 Milyar TL

Toplam Varlıklar

16,1 Milyar TL

Net Satış

ŞOK Mağaza Sayısı

851

Yeni Mağaza

Net Satış (Milyon TL)

ŞOK Marketler, iş hacmini istikrarlı bir biçimde artırarak 2019 yılında 16,1 milyar TL’lik net satış rakamına ulaşmıştır.

Toplam Varlıklar (Milyon TL)

ŞOK Marketler, toplam varlıklarını istikrarlı bir biçimde artırmaya devam ederek bir önceki yıla kıyasla %18,3 artışla 3,9 milyar TL’ye yükseltmiştir.

* TFRS 16-Kira Standardı ilk defa 2019 yılında uygulamaya alınmıştır.

FAVÖK (Milyon TL)

ŞOK Marketler, 2019 faaliyet döneminde de sürdürülebilir kârlılığını sayesinde FAVÖK’ünü bir önceki yıla kıyasla 28,6% artırarak 810,1 milyon TL’ye yükseltmiştir.

* TFRS 16-Kira Standardı ilk defa 2019 yılında uygulamaya alınmıştır.