Faaliyetlerin çevresel etkilerini uluslararası standartlarda yönetmek üzere ŞOK Marketler, 2018 yılında ISO 14001 Sertifikasyonu sürecine girmiş ve 2019 yılında ISO 14001 sertifikasını almıştır.

Enerji Yönetimi

İklim değişikliğinin etkileri, doğal kaynakların azalması ve ekosistemlerin zarar görmesiyle tarımsal faaliyetlerde verimliliğin düşmesi iş dünyasının, doğal sermayenin korunmasına yönelik sorumluluk almasını gerektirmektedir. ŞOK Marketler, çevresel etkisini yöneterek ayak izini azaltmak ve etkin kaynak yönetimi için enerji yönetimine önem vermektedir.

Çevresel etkiyi azaltmaya yönelik uygulamalar, kurumsal algıyı güçlendirmede ve rekabet avantajı sağlamada önemli bir yere sahiptir. ŞOK Marketler, kurumsal vatandaşlık anlayışının bir parçası olan etkili çevre yönetimi ile tüm paydaşlar için daha iyi bir dünya hedefiyle çalışmaktadır. Çevre yönetimi yaklaşımının temelini sektördeki etkileri ve her koşulda bağlı kalınan Çevre Politikası oluşturmaktadır. Faaliyetlerin çevresel etkilerini uluslararası standartlarda yönetmek üzere ŞOK Marketler, 2018 yılında ISO 14001 Sertifikasyonu sürecine girmiş ve 2019 yılında ISO 14001 sertifikasını almıştır.

2019 yılında başlatılan Mağaza Enerji Verimliliği Projesi kapsamında oluşturulan Enerji Tasarruflu Mağazalar ile, mağaza bazında enerji tüketimi ortalama %20 azaltılmıştır.

Ambalaj ve Atık Yönetimi

Ürün ve hizmetlerin çevreye etkisini asgariye indirmek için ambalajlama ve atık yönetimi konusuna özellikle dikkat eden ŞOK Marketler, ambalajlamada kullanılan malzemeleri azaltmayı hedeflemekte ve çevre dostu hammaddelerle üretilen ambalajları tercih etmektedir.

Toplam Kayıp Önleme Komitesi, iş süreçlerinde her türlü kaybı önleyerek operasyonel mükemmelliği yakalama kapsamında gıda kayıplarının önüne geçerek atıkların azaltılması için çalışmaktadır.

Şirket’te gerçekleştirilen Meyve Sebze Ürünlerinin Tekrar Kullanılabilir Kasalarla Taşınması Projesi ile atık miktarının büyük ölçüde azaltılması ve kasa kullanımına bağlı maliyetlerin düşürülmesi hedeflenmektedir. Tekrar kullanılabilir özel kasaların gıda güvenliği standartlarına uygun olarak dezenfekte edilip kullanılmaya başlanmasıyla, ambalaj atıkları ve çevresel etkilerin azaltılması, ürün teşhirinde standartlaştırma, ergonomik taşıma ve nakliye kolaylığı, maliyetin düşürülmesi konularında fayda sağlanmaktadır.