Doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak gelecek nesillere miras bırakmak adına Entegre Yönetim Politikası oluşturan ŞOK Marketler, tüm süreçlerinde bu politikaya bağlı kalacağını taahhüt etmektedir.

Şok Marketler

Gelecek nesillerin de ihtiyaç duyacağı doğal sermayenin korunmasını en önemli sorumluluğu olarak gören ŞOK Marketler, çevresel etkilerini yöneterek etik ve doğaya saygılı bir şirket olmak için çalışmaktadır. Karbon ayak izini azaltmak, enerji verimliliği sağlamak, etkili atık ve ambalaj yönetimi gerçekleştirmek, su kullanımını yönetmek ve biyolojik çeşitliliği korumak Şirket’in çevresel öncelikleri arasında yer almaktadır.